Invitație volum „Teme și metode de cercetare în istorie și filologie”

Muzeul Țării Crișurilor și Școala Doctorală de Istorie de la Universitatea din Oradea editează volumul Teme și metode de cercetare în istorie și filologie,pentru a sublinia colaborarea ştiinţifică dintre cele două discipline și pentru a avea o imagine cuprinzătoare asupra evoluției instrumentelor, a metodelor și a temelor de cercetare din istoriografia românească.

Ținând cont de activitatea dumneavoastră științifică, vă invităm să ne trimiteți un studiu din aria dumneavoastră de interes, care se integrează temei volumului, în limba română sau într-o limbă de circulație europeană, până la data de 1 mai 2021. Studiile nu vor depăși 15 pagini, inclusiv imaginile, fontul utilizat va fi Times New Roman, caractere de 12 pentru text și de 10 pentru notele de subsol, spațiere de 1,5, iar citarea și bibliografia se vor realiza în conformitate cu normele Academiei Române. Textele vor fi însoțite de un rezumat de maximum 10 rânduri în engleză și minimum 5 cuvinte cheie. Volumul va apărea la o editură de prestigiu din Italia și România, în vara anului 2021. Taxa de publicare este de 200 euro care se va plăti în contul:

MUZEUL TARII CRISURILOR ORADEA COMPLEX MUZEAL

ORADEA STR ARMATEI ROMANE NR 1A

RO60TREZ24G670303201100X

TREZORERIA  MUNICIPIULUI  ORADEA

CUI 4287858