Tra normalita e orrore: Artisti plastici ebrei di Oradea e il dramma dell’olocausto. Collezione del Museo Ţării Crişurilor di Oradea

Coordonator: Aurel Chiriac

Titlu: Tra normalita e orrore: Artisti plastici ebrei di Oradea e il dramma dell’olocausto. Collezione del Museo Ţării Crişurilor di Oradea

(Între normalitate și groază: artiștii plastici evrei din Oradea și drama Holocaustului. Colecția Muzeului Țării Crișurilor din Oradea)

An apariţie: 2015

Preţ: 29 lei