Latest editorial releases

Istorie locală și istorie națională în context european

Coordinators: Sorin Șipoș, Constantin-Tufan Stan, Roxana Ivașca, Cosmin Patca

Title: Istorie locală și istorie națională în context european (Lucrările Conferinței Internaționale de Istorie „Acta Historica Civitatis Lugosiensis”, Lugoj 17-19 septembrie 2021) (Local history and national history in European context – The works of the Acta Historica Lugosiensis International History Conference, Lugoj, September 17-19, 2021)

Year of release: 2022

Summary

Cronica rapoartelor arheologice din România 2021

Editors: the Institute of National Patrimony, the Țării Crișurilor Museum

Title: Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2021 (The Chronicle of Archaeological Research in Romania. The 2021 campaign

Year of release: 2022

download .pdf

Tulca și Căuașd. Două sate românești de veche existență în vestul României

Coordinator: Aurel Chiriac

Colaborators: Cristian Apati, Daniel Avrămuț, Alexandru Lăzău

Title: Tulca și Căuașd. Două sate românești de veche existență în vestul RomânieiIstorie, viață religioasă, social economică și culturală. Repere cronologice (Tulca and Căuașd. Two old Romanian villages from Western Romania. History, religious, social, economic and cultural life. Timeline marks

Year of release: 2022

Summary

 

Artefect. Bienala de Artă Decorativă

Coordinator: Adina Rențea

Title: Artefect. Bienala de Artă Decorativă (Artefect. Decorative Art Biennale) – exhibition catalogue

Year of release: 2022

Summary

Price: 110 lei

Detalii de demult

Author: Cristian Pușcaș

Title: Detalii De Demult
(Details from the Past)

Year of release: 2022

Summary

sold out

Avancronica unei revoluții anunțate

Author: Gabriel Moisa

Title: Avancronica unei revoluții anunțate. Anul 1989 în Bihor
(The forerunner of an planned revolution. Year 1989 in Bihor)

Year of release: 2019

Summary

sold out

Price: 40 lei

Un secol de politică

Author: Gabriel Moisa

Title: Un secol de politică. Incursiune în istoria Partidului Național Liberal din Bihor între 1920-2020
(A century of politics. Incursion into the history of the National Liberal Party in Bihor between 1920-2020)

An apariție: 2021

Summary

sold out

 

Centenar Tereza Mozes. Destin uman şi profesional

Coord.: Aurel Chiriac, Ioan Goman

Title: Centenar Tereza Mozes. Destin uman şi profesional
(Centenary Teresa Mozes. Human and professional destiny)

Year of release: 2019

Summary

Price: 110 lei

Întâlniri etnice şi familiale. Viaţa şi lucrările lui Irinyi Janos şi Iosif Vulcan

Author: Szalkái Tamás, Aurel Chiriac, Florin Ardelean

Title: Întâlniri etnice şi familiale. Viaţa şi lucrările lui Irinyi János şi Iosif Vulcan
(Ethnic and family meetings. The life and works of Irinyi János)

Year of release: 2019

Summary

sold out

Urbanismul în era „de stat” : sistematizarea Oradiei în comunism

Author: Cristian Culiciu

TitleUrbanismul în era „de stat” : sistematizarea Oradiei în comunism
(Urbanism in the ”state era”: the systematization of Oradea during communism)

Year of release: 2021

Summary

Price: 25 lei

Kémer öröksége : Társadalom, kultúra és gazdaság a szilágysági nagyközségben

Author: Tötös Áron

Title: Kémer öröksége : Társadalom, kultúra és gazdaság a szilágysági nagyközségben
(The legacy of Camăr: society, culture and economy in the village of Sălaj)

Year of release: 2021

Summary

Price: 85 lei

Elită locală şi identitate naţională la frontiera de vest a României în perioada interbelică. Mihail G. Samarineanu şi George A. Petre

Author: Gabriel Moisa

Title: Elită locală şi identitate naţională la frontiera de vest a României în perioada interbelică. Mihail G. Samarineanu şi George A. Petre
(Local elite and national identity at the western border of Romania in the interwar period. Mihail G. Samarineanu and George A. Petre)

Year of relese: 2020

Summary

sold out

Venezia e Oradea nei secoli XIII-XVIII. Interferenze economiche, culturali e artistiche

Author: Florina Ciure

Title: Venezia e Oradea nei secoli XIII-XVIII. Interferenze economiche, culturali e artistiche
(Venice and Oradea in the 13th-18th centuries. Economic, cultural and artistic interference)

Year of release: 2020

Summary

Price: 10 lei

Război şi pace sau despre localitatea Sudrigiu (judeţul Bihor) în lungul secol al XX-lea

Author: Gabriel Moisa

Title: Război şi pace sau despre localitatea Sudrigiu (judeţul Bihor) în lungul secol al XX-lea
(War and peace or about the locality of Sudrigiu (Bihor county) during the 20th century)

Year of release: 2019

Summary

sold out

Târgul meşterilor populari din România (1994-2018). Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea

Author: Aurel Chiriac, Ioan Goman

Title: Târgul meşterilor populari din România (1994-2018). Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea
(The Romanian Craftsmen’s Fair (1994-2018). The Țării Crișurilor Museum from Oradea – catalogue

Year of release: 2019

Summary

Price: 90 lei

Primăvara Întregirii. Operaţiunile Armatei Române: aprilie-august 1919

Author: Iudita Căluşer, Gabriel Moisa, Petru Ardelean, Tiberiu Ciorba

Title: Primăvara Întregirii. Operaţiunile Armatei Române: aprilie-august 1919
(The Spring of Integration. The operations of the Romanian Army: April-August 1919)

Year of release: 2019

Summary

Price: 110 lei

Istoria Bihorului. Civilizaţie. Societate. Economie. Mentalităţi
Istoria Bihorului. Civilizaţie. Societate. Economie. Mentalităţi

Author: Gabriel Moisa, Sorin Şipoş, Aurel Chiriac, Radu Romînaşu

Title: Istoria Bihorului. Civilizație. Societate. Economie. Mentalități
(The history of Bihor. Civilization. Society. Economy. Mentalities)

Year of release: 2019

Summary

Price: 170 lei

Valcău de Jos. album

Coord.: Sorin Şipoş, Gabriel Moisa

Titlu: Valcău de Jos. Album

An apariţie: 2019

Preţ: 130 lei